Dla kandydatów

Wszelkie informacje dla osób, które zdecydowały się już kandydować lub jeszcze zamierzają w najbliższych wyborach do Rad Osiedlowych znajdują się poniżej:

 

TERMINAŻ I MIEJSCE WYBORÓW
Wybory
(zebranie ogólne) do Rady Osiedla nr II Tysiąclecie Miasta Gniezna odbędą się w dniu 02 października 2012 roku o godzinie 17:00
w budynku Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszczącej się w Gnieźnie przy ulicy Budowlanych 2.

POPRZEDNIE WYBORY - LICZBA UZYSKANYCH GŁOSÓW
W poprzednich wyborach spośród 13 kandydatów (nadmieńmy, iż w wyborach może wziąć udział nieograniczona liczba kandydatów) do Rady dostało się 11 z nich (rada liczy statutowo 11 członków - nowej rady nie zasiliło zatem tylko 2 członków, przy czym jeden z nich uzyskał tyle samo głosów co jeden z kandydatów, który zasiadł w nowej Radzie Osiedla - obydwaj kandydaci usyskali po 11 głosów, a o wejściu do Rady zadecydowało losowanie). Kandydaci, którzy uzyskali mandat otrzymali od 11 do 20 głosów (głosujący może wybrać od 1 do 11 kandydatów włącznie). Kandydaci, którzy nie weszli do Rady otrzymali odpowiednio 9 oraz 11 głosów. Poszczególni kandydaci otrzymywali odpowiednio: 20, 20, 19, 19, 18, 18, 18, 16, 16, 13, 11 (mandat) oraz 11 i 9 (brak mandatu) głosów. W wyborach z dnia 17 czerwca 2008 roku wzięło udział (oddało głosy) 25 mieszkańców osiedla, z czego 24 karty do głosowania były ważne, a jedna z kart została uznana za nieważną.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ? WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM
Kandydować mogą mieszkańcy osiedla na stałe je zamieszkujący (na nim zameldowani), którzy są ponadto pełnoletni (ukończone 18 lat) oraz niekarani. Wystarczy zebrać przynajmniej 10 podpisów mieszkańców swojego osiedla, oraz wypełnić zgodę na kandydowanie (imię, nazwisko, pesel, zawód, miejsce stałego zameldowania).

WYMAGANE DOKUMENTY - TERMIN SKŁADANIA
Stosowne dokumenty należy złożyć na 16 dni przed dniem wyborów, a zatem najpóźniej do dnia 17 września (poniedziałek) 2012 roku włącznie, w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie mieszczącym się przy ul. Lecha 6, pokój nr 40, I piętro. 

PORADY, POBRANIE DOKUMENTÓW
Wszelkie informacje związane z wyborami można znaleźć również na stronie Urzędu Miejskiego, pod niniejszym adresem:
http://gniezno.eu/strona32wqf435ge/content/view/8491/
uzyskać poprzez kontakt mailowy: RadaMiasta@Gniezno.eu
telefoniczny: 61 426-10-63 oraz 61 426-04-22 lub bezpośrednio w Biurze Rady Miasta: ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, pokój nr 40, I piętro.

Dokumenty w wersji papierowej można uzyskać w Biurze Rady Miasta (I piętro, pokój nr 40) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przy ul. Lecha 6 (parter) oraz w siedzibie Rady Osiedla.

Informacji o wyborach można również zasięgnąć na słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych w następujących miejscach:
ul. Roosevelta (na przeciw budynku Prokuratury przy ul. Roosevelta 44 a C.K. Estede "Scena to Dziwna" Roosevelta 42
róg ulic Roosevelta a Staszica
róg ulic Roosevelta a Reymonta
końcowy przystanek MPK przy ul. Budowlanych
oraz na przeciw Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Budowalnych 2

a także w lokalnych mediach: zobacz tutaj

Stosowne informacje rozmieściliśmy również w fili nr II Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica 12a, oraz w Centrum Kultury "Scena to Dziwna" przy ul. Roosevelta 42 - za co serdecznie dziękujemy dyrekcji obu tych placówek.

MEDIA O WYBORACH:
http://1000leciegniezno.like.pl

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI RAD OSIEDLOWYCH:
http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/wybory_kadencja_20122016-specyfika_dzialalnosci_rad_osiedlowych-p62.html

 

UWAGA dla kandydatów!

Dla mieszkańców osiedla zamierzających kandydować do nowej Rady zostanie utworzona (w przypadku zainteresowania ze strony przynajmniej jednego z kandydatów), na jednej z podstron naszego serwisu - zakładka, gdzie będzie można umieścić swoje zdjęcie wraz z charakterystyką własnej osoby jako potencjalnego radnego przyszłej Rady Osiedla. W miarę możliwości informacje te zostaną również zamieszczone na gablocie Rady umiejscowionej przy wjeździe do siedziby na narożniku ulic Paczkowskiego i Roosevelta 53.

Zdjęcie wraz z opisem proszę przesyłać na adres mailowy: Tysiaclecie.Gniezno@gmail.com lub przynieść na jeden z dyżurów członków Rady (poniedziałki godzina 17:00-18:00) do siedziby mieszczącej się na poddaszu II piętra przy ul. Roosevelta 53 (róg ulic Roosevelta i Paczkowskiego vis-à-vis supermarketu Lidl - wejście od ul. Paczkowskiego - północny szczyt budynku od strony boiska Gimnazjum nr 3), albo zostawić w naszej skrzynce na dokumenty przy wejściu do siedziby Rady.

W razie jakichkolwiek pytań można również pisać na nasz adres: Tysiaclecie.Gniezno@gmail.com

Zobacz także: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/wybory_kadencja_20122016-dla_mieszkancow_wyborcow-p65.html
śledź również: http://www.forumgniezno.pl/viewtopic.php?t=9047

Z poważaniem
Marek Palacz - skarbnik Rady Osiedla Tysiąclecie