Budżet Rady & Wynagrodzenia

  Strona w budowie...

  Radny za pełnione obowiązki nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia - patrz statut: 'Pełnienie funkcji członka Zarządu ma charakter społeczny'.

  Rada na swoją działalność statutową otrzymuje obecnie z Biura Rady Miasta Gniezna środki finansowe w wysokości 900 zł na jedno półrocze (1800 zł na rok). Jak łatwo obliczyć w ciągu 4 letniej kadencji, Rada rozdysponywuje kwotę w wysokości około 6400 zł/7200 zł (w przybliżeniu, gdyż do tej pory stała kwota przyznawana Radzie wynosiła o 100 zł mniej, mianowicie 800 zł, co w przemonożeniu przez 4 lata dawało kwotę 6400 zł; przy utrzymaniu 900 zł na jedną Radę kwota ta będzie wynosić obecnie 7200zł).
 
  Przeznaczenie tych środków streszcza podstrona 'Nasza Działalność' - w ramach naszej strony internetowej.
 
  W mieście działa obecnie ponadto 11 Rad Osiedlowych - co w przeliczeniu na nie daje nam kowotę około 11 x 6400 zł=70 400 złotych/11 x 7200 zł=79 200 złotych

  /Dla porównania w Poznaniu Rady (jest ich 42) w przyszłym roku będą mieć  do dyspozycji 15,2 mln zł!  Średnio zatem na jedną z Rad  przypada około 360 tys. zł Budżet ten będzie 3x większy niż w poprzednich latach. W tym, dla przykładu, Rada Starego Miasta operować będzie kwotą 850 tys. złotych - w przybliżeniu tyle ile przypada na wszystkie Rady w Gnieźnie z okładem!  Czy też: Ławica - budżet w granicach 400 tys. zł; św. Łazarz - 815 tys. zł. Zródło: 'Gazeta Wyborcza' - Poznań: wtorek 26 lipca 2011, Nr 172. 7294, dodatek Poznański, strona 4: 'W centrum pytają, na co wydać pieniądze' ;czytaj rónież: google.search/; a także 'Gazeta Wyborcza' - Poznań: środa 03 sierpnia 2011, Nr 179. 7301, dodatek Poznański, strona 2: 'Podpowiedz radnym, co zbudować na Twoim osiedlu' ;czytaj rónież: google.search/

  Radom przysługują ponadto środki w wysokości  2 000 złotych z 'Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie' co nie jest jednak obligatoryjne, a uzależnione jest od zaaprobowania bądź też odrzucenia oferty złożonej przez daną Radę na organizację zajęć w ramach tego programu.

  Zobacz informacje na temat 'Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie' na 2011 rok.