Działalność Rady - Kadencja 2008-2012

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ

Od momentu swojej działalności (01.07.2008) Rada stara się nawiązać kontakt z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecie.

Pierwszym przejawem naszej aktywności było wystawienie drużyny piłkarskiej na "V Mistrzostwa Gniezna Drużyn Osiedlowych w Piłce Nożnej".

Kolejnym: współorganizowanie, wraz z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową, festynu "Pożegnanie Lata". Udało nam się wówczas ufundować nagrody dla uczestników Turnieju Piłkarskiego.

Współpracując z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową współorganizowaliśmy również "Dzień Latawca".

W miesiącu październiku, wraz ze Szkołą Podstawową Nr 9, współorganizowaliśmy "I Mistrzostwa Gniezna w Badmintonie". Dla uczestników turnieju ufundowaliśmy słodycze.

W grudniu udało nam się zorganizować bożonarodzeniowe paczki dla wychowanków Domu Małego Dziecka w Gnieźnie.

W przeciągu II półrocza 2008 r. odnotowaliśmy kilka wizyt mieszkańców w siedzibie Rady. Mieszkańcy zgłaszali rozmaite problemy, licząc na pomoc w ich rozwiązaniu. Wszystkie sprawy zostały odnotowane i w miarę możliwości poruszone w odpowiednich instytucjach.

Nawiązaliśmy współpracę z dzielnicowym na osiedlu Tysiąclecia - Tomaszem Nowakiem (przypominamy - obecnie dzielnicowym jest mł. asp. Błażej Małolepszy) Ustaliliśmy wspólną strategię działania na rzecz bezpieczeństwa i dobra mieszkanców Osiedla Tysiąclecia.

Staraliśmy się aktywnie uczestniczyć w sesjach Rady Miasta, w spotkaniach organizowanych przez Prezydenta Miasta Gniezna oraz naszych gnieźnieńskich radnych.

Pracowaliśmy nad stworzeniem własnego statutu Rady Osiedla, czego efektem było złożenie naszej propozycji statutu do Urzędu Miasta.

Tekst: Przewodnicząca - Kamilla Wesołowska-Czajka