O Radzie

Strona w budowie... To jest tylko zarys roboczy...

Historia Rady - rady przy spółdzielcze, wybierane przez zebranie mieszkańców, przewodniczącą Pani Kazimiera Dobrowolska

Poprzedni skład rady,  przewodniczącym Rafał Strzyżewski...

Zmiana ordynacji wyborczej za sprawą Radnej - Pani Beaty Tarczyńskiej