Osiedle

I. OBSZAR OSIEDLA:
Osiedle obejmuje swoim zasięgiem poniższe ulice, oraz obszary terenów zielonych:
LP.
NAZWA S
T
A
T
U
S
U
W
A
G
I
ZWYCZAJOWA OFICJALNA
01 Barciszewskiego Leona

g
m
i
n
n
a

02 Bilskiego Jana


03 Budowlanych


p
o
w
i
a
t
o
w
a

04 Chudoby Stanisława


05 Cicha


g
m
i
n
n
a


06 Kwiatowa07 Laubitza Antoniego
bp.

08 Łazienki09 Paczkowskiego Józefa


10 Park
25-lecia


g
m
i
n
n
y

11 Park
Trzech
Kultur


12
Roosevelta
Delano
Franklina

g
m
i
n
n
a
*1
13 Sikorskiego Władysława gen.

14 Sobieralskiego Tadeusza


15 Spokojna16 Staszica Stanisława


17
Zabłockiego
Mateusza
mjr.
ks.
*2

*1 (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko)
*2 (od skrzyżowania z ul. Spokojną do torów kolejowych linii Gniezno-Kłecko)

Legenda:

LP. STATUS ULIC (KATEGORIA DRÓG)

01

gminna/ny
02 powiatowa

 

 II. ZARZĄDCY DRÓG
  W naszym mieście drogami zarządzają: 

Z
a
r
z
ą
d
c
a
I
n
s
t
y
t
u
c
j
a
A
d
r
e
s
Kontakt

Strona
www 

T
e
l.
E-Mail
Ge
ne
ra
lny

Dy
re
ktor

Dróg
Kra
jo
wych

i

Au
to
strad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i
Autostrad - Rejon
Dróg Krajowych
w
Gnieźnie
Al.

R
e
y
m
o
n
t
a

3
2
 
0
6
1

4
2
6

5
5

6
1
rejon.gniezno@poznan.gddkia.gov.pl

b
r
a
k

d
a
n
y
c
h

 Za
rząd

Wo
je
wódz
twa

Wiel
ko
pol
skie
go
Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich - Rejon
Dróg
w
Gnieźnie

0
6
1

4
2
6

5
6

2
3

rdwgniezno@wzdw.pl

b
r
a
k

d
a
n
y
c
h

 Za
rząd

Po
wia
tu

Gnie
źnień
skie
go
Powiatowy
Zarząd
Dróg
0
6
1

4
2
8

1
9

2
0
pzd@powiat-gniezno.pl bip.
powiat-
gnie
zno.
pl
Pre
zy
dent

Mia
sta

Gnie
zna
Urząd
Miejski
w
Gnieźnie - Referat Utrzymania Dróg
ul.

L
e
c
h
a

6

0
6
1

4
2
6

0
4

k.: 2
4

5
7

7
4

drogi@gniezno.eu gnie
zno.
eu

Zobacz także: gniezno.com.pl

III. CZYTAJ RÓWNIEŻ:
pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Ustronie(Gniezno)
pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle_Tysiąclecia(Gniezno)

IV. NA OSIEDLU MIESZCZĄ SIĘ M.IN.:
lidl.pl
avans.pl
pkobp.pl
kaufland.pl
sp9gniezno
pec.gniezno
biedronka.pl
gim3gniezno
starthokej.pl
tv.gniezno.pl
ks.gniezno.pl
piotripawel.pl
sm-gniezno.pl
mkkgniezno.pl
kkstellagniezno
gosir.gniezno.pl
korty-gniezno.pl
spolemgniezno.pl
medan.gniezno.pl
bogumil.gniezno.pl
stella.pingis.com.pl
pszczolkamaja15.pl
orzel.gniezno.prv.pl
maksymiliankolbe.pl
biblioteka.gniezno.pl
przedszkolekajtus.pl
przedszkole8.gniezno.pl
przedszkole13.gniezno.pl
estede.blox.pl & scenatodziwna.eu
pl.wikipedia.org/wiki/Orzeł_Gniezno
pl.wikipedia.org/wiki/Stella_Gniezno

Część mieszkańców naszego osiedla przynależy do Parafii Św. Miachała w Gnieźnie, która nie leży na naszym osiedlu: michalarchaniol.pl


V. INFORMACJE POWIĄZANE

1. 'O osiedlu'