Recepcja Gniezna W Dokumentach Nieelektronicznych

Rejestr 'nieoczywistych' prac związanych z Gnieznem:

2021, Żnin, 'Goniec Pałucki. Wiadomości lokalne z Pałuk. Firmy na rynku lokalnym', nr 5/50, issn 2544-0403, pod red.: Małgorzata Brzykca:
s.1:  'Pomagamy Damianowi z Gniezna.'
s. 2: 'Damian Julkowski z Gniezna potrzebuje naszej pomocy.'
s. 8: 'ul. Gnieźnieńska [...]'.
s. 10: "Centrum Odzieżowe 'Ro-Mag' Gniezno"

2020, Poznań, 'Śladami Mistrzów. 5. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki', pod red.: Władysław Nielipiński, wydawca: 'WBPiCAK'
s. 30: 'Nie spotkaliśmy się niestety w Gnieźnie [...].'

2019, Kielce, 'W blasku Bożej prawdy. Podręcznik do religii dla klasy I liceum i technikum dla absolwentów gimnazjum', pod red. ks. dr Tadeusz Śmiech, Wydawnictwo: 'Jedność':
s.199: 'Co do miejsca chrztu [...]. [...] Poznań, Gniezno i Ostrów Lednicki.'
'Ustanowienie pierwszej metropolii w Gnieźnie [...].'
'Ukoronowaniem zabiegów politycznych był Zjazd Gnieźnieński.
[...] Na zaproszenie Bolesława Chrobrego z pielgrzymką do grobu
św. Wojciecha przybył cesarz niemiecki Otton III.'

2011, Kraków, 'Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie', Ks. Józef Orchowski, wydawca: "Wydawnictwo 'M' ":
s.2: 'Imprimatur
Kuria Metropolitalna w Gnieźnie
[...] Gniezno, dnia 20 listopada 2000 r.'

2010, Poznań, 'Dom i wnętrze. Wielkopolska Gazeta Budowlana. Bezpłatny Tygodnik Branżowy', nr 33, wydawca: 'Lukon':
s.: 5: 'Bol-Ann [...] Polskie składy budowlane [...] Gniezno, ul. Witkowska 82 a'

2009, Gliwice, 'Elementarz internetu czyli najprostszy na świecie podręcznik dla miliona Polaków', Marek Kondrat, wydawnictwo: 'Helion':
ss.: 104-106: "Placówki 'ING Banku Śląskiego'"
Gniezno|Bolesława Chrobrego 34|62-600

2006 (?), Gdańsk, 'Miniprzewodnik. Gańsk. Sopot. Gdynia', Edward Klamann, Stanisław Sikora, Krzysztof Berenthal, wydawnictwo: 'Tessa', isbn: 978-83-88882-93-7
s.1: "[...] nazwa tej miejscowości została odnotowana przez rzymskiego benedyktyna Jana Kanapariusza w 'Żywocie św. Wojciecha (Vita sancti Adalberti) z 999 roku zlatynizowanej formie Gyddanyzc, to jest Gdaniesk [...]."

2004, Warszawa, 'Tablice geograficzne', pod red. Witold Mizerski, Jan Żukowski, Wydawnictwo 'Adamantan', wydanie IX zaktualizowane:
s.336: 'Podział Polski na regiony
Prowincja|Podprowincja|Makroregion|Wybrane miasta [...]|Inne nazwy|
Niż Środkowoeuropejski|Pojezierza Południowobałtyckie|Pojezierze Wielkopolsko-Kujawskie|Poznań, Wolsztyn, Gniezno, Brześć Kujawski|Pojezierza Wielkopolskie

2004, Poznań, Warszawa, 'Lednica Górą! Elementarz Ojca Jana.', pod red. Monika Kwiatkowska, Grzegorz Polak, Wydawnictwo: 'Edipresse' - Warszawa; 'Zysk i Ska' - Poznań:
s.5: '[...] ściąga od kilku lat w okolice Gniezna największe w Polsce tłumy [...].'
s.116: 'Rozmowa z abp. Henrykiem Muszyńskim metropolitą gnieźnieńskim.'
s.117: '[...] na polach pod Gnieznem?'
s.120: 'W wigilię Zesłania Ducha Świętego tabuny młodzieży przyjeżdżają do Gniezna [...].'

1998, Warszawa, Józef Dobosz, Jacek Jaskulski, 'Historia średniowiecza', w: 'Źródła i materiały do nauczania historii', pod red.: Stanisław Sierpowski, wydawnictwo: 'Graf-Punkt':
s.56: 'Zjazd gnieźnieński w 1000 r.'

1997, wydanie pierwsze, Poznań, 'Oto jest dzień który dał nam pan. Ojciec Święty Jan Paweł II w Poznaniu 3 czerwca 1997', pod red.: Bożysław Walczak, wydawca: 'Księgarnia Św. Wojciecha':
s. 15: 'Jednak grupa, która poszła w nocy do Gniezna chyba nie zdąży się przebić pod Krzyże... a może?'
s. 53: '[...] z umieszczonym na niej relikwiarzem św. Wojciecha, wypożyczonym z Gniezna przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.'
s. 57: '[...] z wolna skierował się w stronę Gniezna.'
s. 59: '[...] przybył z Gniezna Prymas Polski.'
s. 63: 'Na szlaku mojej tegorocznej pielgrzymki do Ojczyzny spotykam się wszędzie z wyrazami wielkiej życzliwości i radości. Tak było we Wrocławiu, Legnicy, Gorzowie, Gnieźnie i tak jest także tu, w Poznaniu.'
s. 68: 'Obchodzimy jubileusz 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Wojciecha. Dzisiaj w Gnieźnie [...] mówiłem, że św. Wojciech [...].'
s. 70: '[...] jesteśmy z Poznania [...], skąd się Polska zaczęła, od Mieszka I i Bolesława Chrobrego. [...] Tu się poczęła polska państwowość.'

1990, Bergamo, 'Jan Paweł II. Tobie Maryjo Zawierzam', Sergio Trasatti, wydawnictwo: 'Velar':
s. 7: "Odzwierciedla się w nim cała treść 'Bogurodzicy', którą wczoraj rozważaliśmy w Gnieźnie, wspominając misję św. Wojciecha i sięgając do samego początku Ewangelii na polskiej ziemi.'

1990, Kraków, 'Jan Paweł II', Adam Bujak, wydawca: 'Parol Company':
s. 77: 'Gniezno. Fragm. przemówienia do młodzieży [...].'

1990, wydanie piąte poprawione, Warszawa, 'Historia Polski do roku 1795', Henryk Samsonowicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne [książka posiada indeks, w którym Gniezno wymienione jest przynajmniej na 25 stronach]:
s.23: 'Opis uroczystości gnieźnieńskich, bogactwa roztaczanego przed cesarzem [...].
[...] jak silne wrażenie uczynił zjazd gnieźnieński na współczesnych.' 
s.27: '[...] uwożąc skarby z Gniezna.'
s.29: "[...] powstały prowincje wokół 'głównych stolic królestwa' [...], na pewno Wrocławia, Krakowa, Sandomierza, prawdopodobnie Gniezna, Płocka, może Kruszwicy, Łęczycy, Czerska [...]."
s.34: '[...] utworzenie tam diecezji zależnych od Gniezna.'
s.124: '[...] wreszcie główne ośrodki Wielkopolski - Poznań i Gniezno.'

1990, Warszawa, 'Historia Polski 1914-1939', Marian Eckert, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne:
ss.75-76: Najwcześniej wyzwolono rejony Ostrowa, Jarocina, Pleszewa, Środy, Wrześni, Gniezna i Poznania.'
s.171: '[...] arcybiskupstwo poznańsko-gnieźnieńskie objął w tymże roku Hlond.'

1987, Warszawa, 'Liturgia Godzin. Codzienna Modlitwa Ludu Bożego.', pod red.: Konferencja Episkopatu Polski, wydawnictwo: 'Pallottinum':
s.7: '[...] Glemp, Archiepiscopo Gnesnensi-Varsaviensi [...].'
s.15: 'W archidiecezji gnieźnieńskiej:
rocznica poświęcenia bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie.'
s.1085: 'Kościelne Gniezno jest nadal tym, czym było za rządów pierwszego metropolity [...].'

1986, wydanie XXI, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 'Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym', S. Jodłowski, W. Taszycki, wydawnictwo: 'Ossolineum':
s.241: 'Gniezno, -źnie [...]|gnieźnieński'

1983, Poznań, 'Trasy piesze poznańskiego', Paweł Anders, wydawnictwo: 'Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch':
s.83: 'Odwróciwszy się obserwować można panoramę Gniezna: wieże katedry, wieżowce osiedli Piastowskiego i Tysiąclecia, elewator zbożowy na Winiarach.'

1983, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, 'Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym', S. Jodłowski, W. Taszycki, wydanie dziewiętnaste:
s.259: 'Gniezno, -źnie [...]|gnieźnieński'

1978, Poznań, Jan Głowacki, 'Szwadron Nadgoplański W Walkach O Oswobodzenie Kujaw', w: 'Wspomnienia Powstańców Wielkopolskich', pod red. Władysław Markiewicz, Wydawnictwo: 'Wydawnictwo Poznańskie'; 
s.57: [...] o oswobodzeniu Gniezna [...].
[...] wieści, że polscy ochotnicy z Gniezna [...].'

1978, Warszawa, 'Mały rocznik statystyczny 1978. Wydanie szkolne', rok XXI, pod red. doc. dr Eugenia Krzeczkowska, wydawnictwo:
'Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne'
s. 25: 'Ludność w miastach liczących w 1977 r. 20 tys. i więcej ludności [...]/ Stan w dniu 31 XII/Województwa/Miasta/Poznańskie [...] Gniezno|1970|50,9|1976|56,3|1977|59,2|w tysiącach [...].'

1977, rok XXXIII, nr 6(383), Tadeusz Nowak, 'Psalm Gnieźnieński', w: 'Twórczość':
s.6: 'Wprawiono w bór gnieźnieńskie drzwi [...].' 

1977, wydanie XXVIII, Warszawa, 'Słowniczek Ortograficzny Z Zasadami Pisowni.', St. Jodłowski
i W. Taszycki, wydawca: 'Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne':
s. 33: 'Gniezno, w Gnieźnie [...]
gnieźnieński'

1972, Szczecin, 'Obrona zachodniej granicy Polski w X - XII w. (Cedynia 972 - 1972), pod red.: Władysław Garczyński:
s.8: 'Ukoronowaniem pokojowej polityki tych czasów jest Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku.'
s.20: 'Gniezno' [mapka, M.P.]

1971, Poznań, 'Ośrodki Wypoczynkowe Wielkopolski', Bogdan Zgodziński, wydawca: 'Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW Prasa':
s.31: 'Ośrodki wypoczynkowe w północno-wschodniej Wielkopolsce
Do wymienionego regionu zaliczono powiaty gnieźnieński i wągrowiecki.
Historyczne znaczenie Gniezna [...]. [...] Na ziemi gnieźnieńskiej znajduje się największe jezioro na terenie Wielkopolski: Jezioro powidzkie [...].

1969, wydanie I, Warszawa, 'Czołgi i Kosy', Feliks Zygmunt Weremiej, wydawca: "Instytut Wydawniczy 'Nasza Księgarnia' ":
s.235: '[...] o bohaterstwie mieszkańców Trzemeszna, małej mieściny w Wielkopolsce, równej wiekiem Gnieznu [...].'

1966, wydanie I, Warszawa, 'Jarmark znaczków polskich', Janina Wierzbowska i Andrzej Piwowarczyk, wydawnictwo: 'Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia:
s.9: '[...] historia naszej polskiej poczty sięga czasów Bolesława Chrobrego. [...] król Bolesław zobowiązał osady leżące w granicach jego władzy królewskiej do [...].'
s.67: '[...] okres nazajutrz po odzyskaniu niepodeległości zamknęły tzw. znaczki gnieźnieńskie. [...] 

1966, Katowice, 'Pora wskrzesić ojców dzieje', pod red. Leon Małkowski, Wydawnictwo: 'Gabinet Metodyczny Pałacu Młodzieży':
s. 20: 'Koroną przodków okrył młode skronie Bolesław Chrobry.'
s. 21: 'Spoczął, a sławny dzieły tak świetnymi, Przyjmując w Gnieźnie Ottona cesarza [...].'

1953, wydanie pierwsze, Kraków, 'Wawelskie Wzgórze. Powieść Historyczna Z Czasów Łokietka', Karol Bunsch, wydawca: 'Wydawnictwo Literackie':
s.38: '[...] siedzieć musiał w Sieradzu, bo tu zapowiedział swe przybycie arcybiskup Jakub Świnka. Do niego, do Gniezna Łokietek jechać nie mógł [...].'


Bibliografia 'oczywistych' prac związanych z Gnieznem:

2007, Gniezno, 'Złoty Grosz. Gnieźnieński Informator Promocyjno-Reklamowy', wydawca: Agencja Reklamowa Studio MT


O Gnieźnie nie koniecznie przez Gnieźnian
i niekoniecznie w Gnieźnie

Na tej podstronie zamieszczać będę wykaz dokumentów nieelektronicznych,
oraz cytatów z tych prac, w których odnotować można nazwę Gniezna
oraz osób z nim związanych.

Wykaz ten nie będzie jednak raczej zawierać tych prac,
które w sposób oczywisty dotyczą Gniezna, a więc
takich prac w tytułach których zawarte jest właśnie słowo
'Gniezno', oraz takich prac w indeksach, których nazwa
Gniezna występuje.

Wykaz ten nie będzie stanowić zatem kompletnej
bibliografii o Gnieźnie, już przez to samo,
że ograniczać się będzie tylko do dokumentów nieelektronicznych
z pominięciem wskazanych powyżej.

Ograniczenie wyboru tylko do tych dokumentów podyktowane jest tym,
iż w tych pracach, które nie zawierają indeksów,
czy też w samych tytułach nie zdradzają, że z Gnieznem są związane -
czasochłonne jest wyszukanie informacji traktujących o Gnieźnie, przez co
prace takie nie są uwzględniane w bibliografiach - cały czas czekając na odkrycie.

W miarę możliwości
obok samego wykazu,
zamieszczać będę cytaty z tych prac.
Nie będzie to jednak raczej kompletna recepcja wszystkich wystąpień,
ale ograniczać będzie się raczej w wielu przypadkach do pierwszej napotkanej
informacji związanej z Gnieznem - i będzie odnotowana raczej w formie okrojonej,
zaś sam dobór cytatów stanowić będzie mój subiektywny wybór.
Cytaty stanowić będą nie tylko próbkę tekstu,
czy też materiał dokumentacyjny,
ale unaocznić one mają raczej jakich obszarów prace te dotyczą.
Już teraz wskazać mogę, że związane są one głównie z:
historią (zwłaszcza średniowieczną) i religią - co nie jest żadną nowością,
ale z informacjami w kontekście Gniezna spotkać możemy się również w pracach
związanych ze sztuką, niekoniecznie tylko tą sakralną, w tym w podręcznikach szkolnych,
czy też w węższym zakresie z architekturą (katedra gnieźnieńska, drzwi gnieźnieńskie),
czy literaturą - ze względu na osobę Ignacego Krasickiego,
pochowanego w podziemiach katedry gnieźnieńskiej.

Co pewien czas wykaz tych prac reorganizowany będzie w kolejności
chronologicznej, aby mieć przegląd tego kiedy prace nieelektroniczne
związane z Gnieznem - były czy też nadal są publikowane, co pokazywałoby
jaką rangę Gniezno zajmuje.

Pomysł na utworzenie takiego wykazu zrodził się przy lekturze dokumentów,
nieelektronicznych, a więc zwłaszcza papierowych.
O ile lektura dokumentów elektronicznych ułatwia znalezienie określonych informacji
w czasie rzeczywistym, wystarczy przecież kombinacja klawiszy crtl+f (razem przytrzymane),
aby w okienku wyszukiwania wpisać np. 'Gniezno',
by być w dyspozycji wykazu określonego zapytania,
lub też określony program komputerowy może nam taki wykaz sporządzić w formie indeksu,
o tyle w przypadku dokumentów nieelektronicznych trzeba raczej przeczytać,
a przynajmniej przejrzeć daną pracę, aby odnotować wystąpienie danego słowa,
sprawa jest łatwiejsza gdy praca taka zawiera indeks nazw geograficznych i/lub osób.

Bibliografia dotycząca Gniezna w pracach naukowych pomija okazjonalne wystąpienie
np. słowa 'Gniezno' - moja praca ma tę lukę uzupełnić.

Inspiracją do utworzenia przeze mnie takiego rejestru
jest przeżywany obecnie renesans regionalizmu w Polsce,
a zwłaszcza w takim świadomym historycznie miejscu jak właśnie Gniezno -
jedna z pierwszych obok Kruszwicy czy Poznania - stolic Polski,
gdzie nacisk kładziony na historię jest bardzo duży,
a co rocznie powstaje coraz więcej prac 'stricte' dotyczących Gniezna,
w tym wiele wydawanych przez gnieźnian i/lub w samym Gnieźnie.

Przedstawiony powyżej wykaz prac jest na chwilę obecną przypadkowy,
gdyż z powodu pandemii koronawirusa dostęp do bibliotek jest utrudniony,
a czytelnie całkowicie zamknięte.
Wszystkie powyższe prace udało mi się zdobyć z gnieźnieńskich szaf czytelniczych.
 

Gniezno, 20.09.2021
Marek Palacz