Skład Rady - Członkowie Zarządu

I. WERSJA TEKSTOWA:

Krzysztof Leciej - członek
Jacek Walkowiak - skarbnik
Mirosław Wilkosz - sekretarz
Włodzimierz Bartkowiak - zastępca
Leszek Grzechowiak - przewodniczący

II. WERSJA TABELARYCZNA:

LP. IMIĘ NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA
1 Krzystof Leciej członek
2 Jacek Walkowiak skarbnik
3 Mirosław Wilkosz sekretarz
4 Włodzimierz Bartkowiak zastępca
5 Leszek Grzechowiak przewodniczący

Pełny skład: 1000leciegniezno.like.pl