Skład Rady - członkowie Zarządu

I. WERSJA TEKSTOWA:

Marek Palacz
- skarbnik
Mirosław Wilkosz - sekretarz
Leszek Grzechowiak - przewodniczący

II. WERSJA TABELARYCZNA:

LP. IMIĘ NAZWISKO PEŁNIONA FUNKCJA
1 Marek Palacz skarbnik
2 Mirosław Wilkosz sekretarz
3 Leszek Grzechowiak przewodniczący

Pełny skład: 1000leciegniezno.like.pl