Specyfika Działalności Rad Osiedlowych

Czym są - rady osiedlowe,

jakie są ich uprawnienia, jak przedstawia się specyfika ich działalności?


Specyfika działalności Rad Osiedlowych


Rady swoją pracą wspierają Radę Miasta Gniezna (samorząd miejski). Są one częścią społeczeństwa obywatelskiego, organem pomocniczym Rady Miasta Gniezna, organem osiedla/samorządu mieszkańców. Są to samorządy pomocnicze zwane potocznie "samorządami osiedla" lub "radami osiedla" z uprawnieniami jednostki samorządowej. Swym działaniem przpominają organizacje pozarządowe - rada jest więc bardziej ciałem doradczym niż organem. O radach zwykło się mówić, iż są one najniższym szeblem samorządu terytorialnego.

Bliższa obserwacja działalności Rad pozwala stwierdzić, iż głównym obszarem ich działalności jest organizacja życia społecznego poprzez ogranizację dnia osiedla czy pomoc dzieciom zwłaszcza w spędzeniu okresu wakacji letnich. Z reguły rady wystosowują ponadto do pana prezydenta odpowiednie prośby, które są w miarę możliwości rozwiązywane.

Działalność w Radzie może być dobrym "przetarciem" dla osób chcących się udzielać w polityce.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Działalność w Radzie Osiedla jest "społeczna", a więc bez żadnych gratyfikacji - diet/uposażeń czy rekompensat.
Rada na swoją działalność otrzymuje obecnie z budżetu miasta 1600 zł wypłacane rocznie w dwóch ratach.

 

Poczytaj: http://pl.wikipedia.org

Zobacz też: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/start-rady_osiedlowe-p19.html

Zapoznaj się także: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/koniec_kadencji_20082012_rad_osiedlowych-p59.html

Przeczytaj również: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/napisali_o_nas-p61.html

Przestudiuj dokładnie dokumenty rady: http://1000leciegniezno.like.pl/seabird/start-dokumenty-p38.html

Poczytaj również wycinki prasowe na temat rad osiedlowych: http://1000leciegniezno.like.pl